Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies.

La meravellosa vida de les paraules

  • 10h
  • VD  VIDEOCURSO EN DIRECTO 
  • novedad
  •      Mònica Miró /
  •    Este curso se imparte en: Catalán
  •    Las intervenciones en el curso se hacen en Catalán o Castellano

Precio curso :

Si participas en línea
185,00 €

(Esta modalidad de inscripción no requiere ser socio del Ateneu Barcelonès)

 consulta los descuentos y las formas de pago disponibles (aquí >>)

Grupos de cursos de la edición actual

 

Mònica Miró

Grupo A4
VIDEOCURSO EN DIRECTO
De lunes a viernes 17:00-19:00 h
Fecha de inicio: 27/06/2022

Ediciones de este curso

  • verano (junio-julio)
L’origen dels mots: si el nom fa o no la cosa
Definició i abast de l’etimologia; història de la disciplina; corrents metodològics en l’estudi de l’etimologia; instruments del treball etimològic.

Fonts etimològiques de les llengües romànique
s
El fons bàsic del lèxic romànic: el llatí; una aportació lèxica recurrent: el grec; les contribucions lèxiques de les llengües de substrat, superstrat i adstrat.

El treball etimològic: bases teòriques i instruments pràctics
Etimologia formal i etimologia semàntica; canvis fonètics; canvis morfològics; canvis semàntics: modificació, restricció i ampliació de significat; factors del canvi semàntic (expressivitat lèxica, motivacions sociolingüístiques, aparició de noves necessitats); els diccionaris etimològics, el treball de camp i l’aplicació de les eines informàtiques.

Formació de mots: mecanismes habituals
Habilitació; derivació; composició; neologismes; calcs, préstecs i manlleus; eufemismes i tabús; onomatopeies; etimologies populars.

L’atzar i la necessitat
Paraules amb història i històries de paraules. Anàlisi i comentari de casos pràctics.

Taller d’etimologia
Estudi de la transformació dels mots des de l’ètim d’on provenen fins al seu estat actual.
Introduir-se en l’estudi de l’etimologia com a manera d’interrogar-se sobre l’origen i el sentit de les paraules que fem servir habitualment.
Aprendre les bases teòriques i pràctiques del treball etimològic i ser conscients de les possibilitats de fer recerques en aquest camp.
Conèixer la història de l’etimologia i els seus principals corrents metodològics.
Analitzar el pes dels factors tant interns com externs en l’evolució del lèxic d’una llengua.
Saber detectar els principals canvis formals i semàntics d’un mot des de l’ètim que l’origina fins al seu resultat actual.
Conèixer els mecanismes més habituals en la formació de paraules.
Divertir-se seguint els camins de l’atzar i la necessitat en la vida dels nostres mots.
El curs consta de cinc sessions de dues hores de durada que constitueixen una introducció a l’etimologia, és a dir, a la branca de la lingüística que estudia l’origen dels mots. S’alternaran breus exposicions de caire teòric per part de la professora i un taller pràctic per part de tothom per entendre, a partir d’un conjunt de paraules especialment triades, les bases de la recerca etimològica i per conèixer, sota aquest pretext, l’atzarosa i meravellosa vida dels mots escollits. S’oferiran també recomanacions bibliogràfiques perquè qui ho desitgi pugui aprofundir les qüestions tractades.

Manuals generals

D’etimologia
:

Guiraud, P., L’étymologie, París, Presses Universitaires de France, 1967.

Malkiel, Y., Etimología, Madrid, Cátedra, 1996.

Zamboni, A., La Etimología, Madrid, Gredos, 1988.

De llatí vulgar o tardà i de lingüística romànica:

Avalle, S., Bassa latinità: il latino tra l’età tardoantica e l’alto medioevo con particolare riguardo all’origine delle lingue romanze, Torí, G. Giappichelli, 1981.

Borrell, E. – Miró, M., Gramàtica llatina: el llatí normatiu i la seva evolució fins al català, Barcelona, Editorial UOC, 2001.

Grandgent, C.H., Introducción al latín vulgar, Madrid, CSIC, 1928 [nombroses reimpressions].

Herman, J., El latín vulgar, Barcelona, Ariel, 1997.

Lausberg, H., Lingüística románica, Madrid, Gredos, 1985 (2 vol.).

Mariner Bigorra, S., Latín Vulgar, Madrid, UNED, 1984 [reimpr. 2001].

Rohlfs, G., Sermo vulgaris Latinus. Vulgärlateinisches Lesebuch, Tubinga, Niemeyer, 1969.

Tagliavini, C., Orígenes de las lenguas neolatinas. Introducción a la filología romance, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1993.

Väänänen, V., Introducción al latín vulgar, Madrid, Gredos, 1995.

Vidos, B.E., Manual de lingüística románica, Madrid, Aguilar, 1973.

Diccionaris útils per al treball etimològic

Albaigès, J.M., Diccionari dels noms de noia, Barcelona, Ed. 62, 1995.

Bruguera, J. (en col·laboració amb Fluvià, A.), Diccionari etimològic, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1996.

Corominas, J., Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, Madrid, Gredos, 19973.

Coromines, J. - Gulsoy, J. Cahner, M., Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, Barcelona, Curial, 1980-1991 (9 vol.).

Coromines, J. (dir.), Onomasticon Cataloniae, Barcelona, Curial, 1989 i següents.

Coromines, J., Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, Madrid 1980-1991 (6 vol.).

Ernout, A. - Meillet, A., Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots, París, Klincksieck, 19594.

Espinàs, J.M., Diccionari de falses etimologies, Barcelona, Ed. 62, 1984.

Monografies especialitzades o llibres de divulgació

Aguiló, C., Toponímia i etimologia, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2002.

Ayers, D.M., English Words from Latin and Greek Elements, Arizona 19862.

Badia i Margarit, A., La formació de la llengua catalana, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1981.

Bastardas, J., Diàlegs sobre la meravellosa història dels nostres mots, Barcelona, Ed. 62, 1996.

Bastardas, J., La llengua catalana mil anys enrere, Barcelona, Curial, 1995.

Bertolotti, R., Saggio sulla etimologia popolare in latino e nelle lingue romanze, Brescia 1958.

Bruguera, J., Història del lèxic català, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 19862.

Calvet, L.J., Historias de palabras, Madrid, Gredos, 1996.

Chueca, J. A. et alii, L’origen llatí del català i del castellà: el perquè de les paraules, Barcelona, Pagès, 1996.

Colón, G., El lèxic català dins la Romània, València, Serveis de Publicacions de la Universitat de València, 1993.

Coromines, J., Entre dos llenguatges, vol. primer, Barcelona, Curial, 1976.

Coromines, J., Entre dos llenguatges, vol. segon, Barcelona, Curial, 1976.

Coromines, J., Entre dos llenguatges, vol. tercer, Barcelona, Curial, 1977.

Coromines, J., Estudis de toponímia catalana, vol I, Barcelona, Barcino, 1965,

Coromines, J., Estudis de toponímia catalana, vol. II, Barcelona, Barcino, 1970.

Duarte, C., De l’origen dels mots (Materials per a l’ensenyament), Barcelona, Irina, 1989.

Estébanez García, F., Étimos griegos: monemas básicos de léxico científico, Barcelona, Ediciones Octaedro, 1998.

Lloyd, P.M., Del latín al español, Madrid, Gredos, 1993.

Marcolongo, A., Etimologías para sobrevivir al caos, Madrid, Taurus, 2021.

Marcolongo, A., La lengua de los dioses. Nueve razones para amar el griego, Madrid, Taurus, 2017.

Moreu-Rey, E., Els noms de lloc. Introducció a la toponímia, Barcelona, UEC, 1965.

Moreu-Rey, E., Els nostres noms de lloc, Mallorca, Moll, 1982.

Moreu-Rey, E., Renoms, motius, malnoms i noms de casa, Barcelona 1981.

Pingarrón Seco, E., Étimos latinos: monemas básicos de léxico científico, Barcelona, Ediciones Octaedro, 1998.

Serra, M., Manual d’enigmística, Barcelona, Columna, 1991.

Serra, M., Verbalia: Jocs de paraules i esforços de l’enginy literari, Barcelona, Empúries, 2000.

Termcat, Formació de termes amb elements cultes, Barcelona 1990.

Veny, J., Mots d’ahir, mots d’avui, Barcelona, Empúries, 1991.
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Importante

  • Este servicio NO te compromete a matricularte en ningún curso.
  • Este servicio NO implica ningún tipo de reserva de plaza para ningún curso.
  • La única finalidad de este servicio es cuando se abra el periodo de matriculación para el curso que hayas escogido, te enviaremos un correo electrónico como recordatorio.
Puedes consultar información sobre la gestión de datos personales en Política de privacidad
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios
*escribe aquí las dudas que tengas sobre este curso
Puedes consultar información sobre la gestión de datos personales en Política de privacidad