Clàssics a la carta: De la natura de Lucreci

  • 18h
  • PA  PRESENCIAL AULA 
  • novedad
  •     
  •    Este curso se imparte en: Catalán
  •    Las intervenciones en el curso se hacen en

Precio curso :

 consulta los descuentos y las formas de pago disponibles (aquí >>)

Grupos de cursos de la edición actual

 

Mònica Miró

Grupo A2
PRESENCIAL AULA
Jueves 10:00-13:00 h
Fecha de inicio: 03/02/2022

Ediciones de este curso

La poesia didàctica, filosòfica i científica en el món romà: origen, elements constituents, evolució i pervivència. 
La pràctica de la filosofia com a font de la felicitat: l’epicureisme. 
Lucreci i la filosofia: dades biogràfiques, semblança del poeta i context de l’obra. 
Lucreci o les bases del món modern: raó filosòfica contra superstició religiosa. 
De la natura de Lucreci o quan la física esdevé poesia. 
Fonts, estructura i sentit del poema De la natura de Lucreci. 
Lectura i comentari de De la natura de Lucreci. 
Supervivència de De la natura de Lucreci més enllà del món romà.
Acostar la poesia didàctica, filosòfica i científica romana al públic d’avui dia i fer-li’n veure la vigència, el caràcter inexhaurible, explicant què representà De la natura de Lucreci en el moment de la seva aparició i de quina recepció i evolució ha estat objecte des d’aleshores fins als nostres dies.
Llegir i comentar en profunditat els sis llibres que formen De la natura de Lucreci amb les eines suficients per descobrir-hi, tot i el seu caràcter antic i altre, el que encara ens poden dir a nosaltres, dones i homes del segle xxi.
El curs consta de sis sessions de tres hores de durada: a cada dos llibres de De la natura es dediquen dues sessions, una de presentació de caire teòric, en què es donen les claus necessàries per llegir-los, i una altra per posar en comú amb la professora la lectura personal que els alumnes n’hagin fet (club de lectura). S’oferiran també recomanacions bibliogràfiques, tant de fonts primàries com d’articles i monografies crítiques, perquè qui ho desitgi pugui aprofundir les qüestions tractades.
Edicions recomanades de De la natura de Lucreci:
Lucreci, De la natura. Traducció i edició a cura de Miquel Dolç. Barcelona: Laia, 1986.
Lucreci, De la natura, vol I: llibres I-III. Traducció de Joaquim Balcells. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1923.
Lucreci, De la natura, vol. II: llibres IV-VI. Traducció de Joaquim Balcells. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1928.
Lucrecio, De rerum natura. De la naturaleza. Presentación de Stephen Greenblatt. Traducción, introducción y notas de Eduard Valentí Fiol. Barcelona: Acantilado, 2020.
Lucrecio, La naturaleza. Introducción, traducción y notas de Francisco Socas. Madrid: Gredos, 2003.
Lucrecio, De rerum natura. Acerca de la naturaleza de las cosas. Traducción de Liliana Mercedes Victoria Pégolo y equipo. Buenos Aires: Las cuarenta, 2020

Bibliografia general:
Albrecht, M. vonHistoria de la literatura romana. Traducció de Dulce Estefanía i d’Andrés Pociña. Barcelona: Herder, 1997 (2 vol.).
Balló, J. – Pérez, X., La llavor immortal. Els arguments universals en el cinema, Barcelona: Empúries, 1995.
Bayet, J., Literatura latina. Pròleg de José Alsina Clota, traducció d’Andrés Espinosa Alarcón. Barcelona: Ariel, 1985.
Bolgar, R. R., The Classical Heritage and its Beneficiaries, Cambridge: Cambridge University Press, 1973.
Codoñer Merino, C. (coord.), Historia de la literatura latina, Madrid: Cátedra, 1997.
Curtius, E. R., Literatura europea y Edad Media latina. Traducció de Margit Frenk Alatorre i Antonio Alatorre. Mèxic, Madrid i Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1976.
Hammer, D., Roman Political Thought and the Modern Theoretical Imagination, Norman i Oklahoma: University of Oklahoma Press, 2008.
Highet, G., La tradición clásica. Influencias griegas y romanas en la literatura occidental. Traducció d’Antonio Alatorre. Mèxic: Fondo de Cultura Económica, 1978 (2 vol.).
Kenney, E. J. – Clausen, W. V. (ed.), Historia de la literatura clásica (Cambridge University). II: Literatura latina. Traducció d’Elena Bombín. Madrid: Gredos, 1996.
Lloyd-Jones, H., Classical Survivals. The Classics in the Modern World, Oxford: Duckworth, 1988.
Settis, S., El futuro de lo clásico. Traducció d’Andrés Soria Olmedo. Madrid: Abada, 2006.
Winkler, M. M. (ed.), Classical Myth and Culture in the Cinema, Oxford i Nova York: Oxford University Press, 2001.

Es donarà bibliografia específica sobre les qüestions del temari en el moment d’iniciar el curs.

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Importante

  • Este servicio NO te compromete a matricularte en ningún curso.
  • Este servicio NO implica ningún tipo de reserva de plaza para ningún curso.
  • La única finalidad de este servicio es cuando se abra el periodo de matriculación para el curso que hayas escogido, te enviaremos un correo electrónico como recordatorio.
Puedes consultar información sobre la gestión de datos personales en Política de privacidad
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios
*escribe aquí las dudas que tengas sobre este curso
Puedes consultar información sobre la gestión de datos personales en Política de privacidad