Clàssics a la carta: Les Metamorfosis, d'Ovidi

 • 18h
 • Presencial
 •      Mònica Miró /
 •    Este curso se imparte en: Catalán
 •    Los ejercicios se pueden entregar en:
230 el precio del curso incluye la cuota de socio de l'Ateneu Barcelonés correspondiente a la duración del curso

 consulta los descuentos y las formas de pago disponibles (aquí >>)

Grupos de cursos de la edición actual

 

Mònica Miró

Grupo A3
Jueves 10:00-13:00 h
Fecha de inicio: 02/05/2019
Plazas disponibles.

Ediciones de este curso

 • mayo
 • L’èpica com a gènere: origen, elements constituents, evolució i pervivència.
 • El gènere èpic en el món romà: èpica nacional o patriòtica i èpica mitològica, art i propaganda, mètrica i llengua, temes, tècniques i motius.
 • Ovidi, un poeta maleït avant la lettre.
 • Ovidi i l’amor.
 • La transformació com a tema literari.
 • Les Metamorfosis o el millor manual possible de mitologia clàssica.
 • Lectura i comentari de Les Metamorfosis d’Ovidi.
 • Les Metamorfosis i la posteritat: transmissió de l’obra i influència en la literatura, la pintura, l’escultura, la música i el cinema.
 • Acostar l’èpica llatina de tema mitològic al públic d’avui dia i fer-li’n veure la vigència, el caràcter inexhaurible, explicant què representaren Les Metamorfosis d’Ovidi en el moment de la seva aparició i de quina recepció i evolució han estat objecte des d’aleshores fins als nostres dies.
 • Llegir i comentar en profunditat els quinze llibres que conformen Les Metamorfosis d’Ovidi amb les eines suficients per descobrir-hi, tot i el seu caràcter antic i altre, el que encara ens poden dir a nosaltres, dones i homes del segle XXI.

El curs consta de sis sessions de tres hores de durada: a cada cinc llibres de Les Metamorfosis es dediquen dues sessions, una de presentació de caire teòric, en què es donen les claus necessàries per llegir-los, i una altra per posar en comú amb la professora la lectura personal que els alumnes n’hagin fet (club de lectura). És per aquest motiu que, entre l’exposició teòrica per la professora de cada bloc de llibres de l’obra que s’ha de llegir i l’anàlisi pràctica posterior a la lectura duta a terme per tots els participants del curs, sempre passen quinze dies. D’aquesta manera tothom és capaç de llegir i treballar amb prou temps la part de l’obra que toca en cada sessió. S’oferiran també recomanacions bibliogràfiques, tant de fonts primàries com d’articles i monografies crítiques, perquè qui ho desitgi pugui aprofundir les qüestions tractades.

Edició que s’emprarà per fer la lectura a classe de Les Metamorfosis d’Ovidi:

 • Ovidi, Les Metamorfosis. Presentació i traducció de Jordi Parramon. Barcelona: Quaderns Crema, 1996 [Col·lecció Biblioteca Mínima, núm. 45]

Altres versions al català de Les Metamorfosis d’Ovidi:

 • Ovidi, Les Metamorfosis. Traducció d’Adela Maria Trepat i Anna Maria Saavedra. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1930-1932 (3 vol.).
 • Ovidi, Les Metamorfosis. Traducció catalana, introducció i notes de Ferran Aguilera. Barcelona: La Magrana, 1994-1998 (2 vol.).
 • Ovidi, Les Metamorfosis. Traducció de Ferran Aguilera. Barcelona: RBA La Magrana, 2012 [Col·lecció Clàssics de Grècia i Roma, núm. 8].

Bibliografia general:

 • Albrecht, M. von, Historia de la literatura romana. Traducció de Dulce Estefanía i d’Andrés Pociña. Barcelona: Herder, 1997 (2 vol.).
 • Balló, J. – Pérez, X., La llavor immortal. Els arguments universals en el cinema, Barcelona: Empúries, 1995.
 • Bayet, J., Literatura latina. Pròleg de José Alsina Clota, traducció d’Andrés Espinosa Alarcón. Barcelona: Ariel, 1985.
 • Bolgar, R. R., The Classical Heritage and its Beneficiaries, Cambridge: Cambridge University Press, 1973.
 • Codoñer Merino, C. (coord.), Historia de la literatura latina, Madrid: Cátedra, 1997.
 • Curtius, E. R., Literatura europea y Edad Media latina. Traducció de Margit Frenk Alatorre i Antonio Alatorre. Mèxic, Madrid i Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1976.
 • Grimal, P., Diccionari de mitologia grega i romana. Traducció de Montserrat Franquesa, Joaquim Gestí i Andreu Martí. Barcelona: Edicions de 1984, 2008.
 • Hammer, D., Roman Political Thought and the Modern Theoretical Imagination, Norman i Oklahoma: University of Oklahoma Press, 2008.
 • Highet, G., La tradición clásica. Influencias griegas y romanas en la literatura occidental. Traducció d’Antonio Alatorre. Mèxic: Fondo de Cultura Económica, 1978 (2 vol.).
 • Kenney, E. J. – Clausen, W. V. (ed.), Historia de la literatura clásica (Cambridge University). II: Literatura latina. Traducció d’Elena Bombín. Madrid: Gredos, 1996.
 • Lloyd-Jones, H., Classical Survivals. The Classics in the Modern World, Oxford: Duckworth, 1988.
 • May, R., La necesidad del mito. La influencia de los modelos culturales en el mundo contemporáneo. Traducció de Luis Botella García del Cid. Barcelona: Paidós, 1992.
 • Settis, S., El futuro de lo clásico. Traducció d’Andrés Soria Olmedo. Madrid: Abada, 2006.
 • Winkler, M. M. (ed.), Classical Myth and Culture in the Cinema, Oxford i Nova York: Oxford University Press, 2001.

Bibliografia específica:

 • Albrecht, M. Von, Ovidio. Una introducción. Traducció d’Antonio Mauriz Martínez revisada per Francisca Baños i per Michael von Albrecht. Múrcia: Universidad de Murcia, 2015.
 • Brewer, W., Ovid’s Metamorphoses in European Culture (Commentary), Francestown: Marshall Jones Company, 1978 (edició revisada).
 • Castiglioni, L., Studi intorno alle fonti e alla composizione delle Metamorfosi di Ovidio, Roma: L’Erma di Bretschneider, 1964 (reimpressió de l’edició de Pisa, 1906).
 • Cristóbal, V., Ovidio, Madrid: Gredos, 2012.
 • Davis, J., Ovid & Augustus: A political reading of Ovid’s erotic poems, Londres: Duckworth, 2006.
 • Galinsky, K., Ovid’s Metamorphoses: An Introduction to the Basic Aspects, Oxford i Berkeley: Blackwell, 1975.
 • Hardie, Ph. (ed.), The Cambridge Companion to Ovid, Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
 • Knox, P. E. (ed.), Oxford Readings in Ovid, Oxford: Oxford University Press, 2006.
 • Knox, P. E., Ovid’s Metamorphoses and the Traditions of Augustan Poetry. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
 • Martindale, Ch. (ed.), Ovid Renewed: Ovidian Influences on Literature and Art from the Middle Ages to the Twentieth Century, Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
 • Otis, B., Ovid As An Epic Poet, Cambridge, Cambridge University Press, 2010
 • Solodow, J. B., The World of Ovid’s Metamorphoses, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1988.
 • Volk, K., Ovid, Oxford: Blackwell, 2010.
 • Weiden Boyd, B., Brill’s Companion to Ovid, Leiden, Boston i Köln: Brill, 2002.
 • Ziolkowski, Th., Ovid and the Moderns, Ithaca: Cornell University Press, 2005.
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Importante

 • Este servicio NO te compromete a matricularte en ningún curso.
 • Este servicio NO implica ningún tipo de reserva de plaza para ningún curso.
 • La única finalidad de este servicio es cuando se abra el periodo de matriculación para el curso que hayas escogido, te enviaremos un correo electrónico como recordatorio.
Puedes consultar información sobre la gestión de datos personales en Política de privacidad
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios
*escribe aquí las dudas que tengas sobre este curso
Puedes consultar información sobre la gestión de datos personales en Política de privacidad

Cursos relacionados