Clàssics a la carta: L'Odissea, d'Homer

 • 18h
 • Presencial
 •      Mònica Miró /
 •    Este curso se imparte en: Catalán
 •    Los ejercicios se pueden entregar en:
230 el precio del curso incluye la cuota de socio de l'Ateneu Barcelonés correspondiente a la duración del curso

 consulta los descuentos y las formas de pago disponibles (aquí >>)

Grupos de cursos de la edición actual

 

Mònica Miró

Grupo M1
Jueves 10:00-13:00 h
Fecha de inicio: 04/10/2018
Plazas disponibles.

Ediciones de este curso

 • octubre-diciembre
 • L’èpica com a gènere: origen, elements constituents, evolució i pervivència.
 • El gènere èpic en el món grec: oralitat i escriptura, oikos i demos, l’univers heroic, els aedes o rapsodes, cicles temàtics, mètrica, estructura, tècniques i motius.
 • Homer: la qüestió homèrica.
 • Trets lingüístics, històrics i mitogràfics dels poemes homèrics.
 • Semblances i divergències entre la Ilíada i l’Odissea: temps i espai d’ambdues obres.
 • L’Odissea: el concepte de nostos i el viatge com a metàfora de la vida.
 • Lectura i comentari de l’Odissea d’Homer.
 • L’Odissea i la posteritat: transmissió de l’obra i influència en la literatura, la pintura, l’escultura, la música i el cinema.
 • Acostar l’èpica grega al públic d’avui dia i fer-li’n veure la vigència, el caràcter inexhaurible, explicant què representà l’Odissea homèrica en el moment de la seva aparició i de quina recepció i evolució ha estat objecte des d’aleshores fins als nostres dies.
 • Llegir i comentar en profunditat els vint-i-quatre cants que conformen l’Odissea d’Homer amb les eines suficients per descobrir-hi, tot i el seu caràcter antic i altre, el que encara ens poden dir a nosaltres, dones i homes del segle xxi.

El curs consta de sis sessions de tres hores de durada: a cada vuit cants de l’Odissea es dediquen dues sessions, una de presentació de caire teòric, en què es donen les claus necessàries per llegir-los, i una altra per posar en comú amb la professora la lectura personal que els alumnes n’hagin fet (club de lectura). És per aquest motiu que, entre l’exposició teòrica per la professora de cada bloc de cants de l’obra que s’ha de llegir i l’anàlisi pràctica posterior a la lectura duta a terme per tots els participants del curs, sempre passen quinze dies. D’aquesta manera tothom és capaç de llegir i treballar amb prou temps la part de l’obra que toca en cada sessió. S’oferiran també recomanacions bibliogràfiques, tant de fonts primàries com d’articles i monografies crítiques, perquè qui ho desitgi pugui aprofundir les qüestions tractades.

Edició que s’emprarà per fer la lectura a classe de l’Odissea d’Homer:

 • Homer, L’Odissea. Introducció, traducció i notes de Joan Alberich i Mariné. Barcelona: RBA La Magrana, 2012 [Col·lecció Clàssics de Grècia i Roma, núm. 2].

Altres versions al català de l’Odissea d’Homer:

 • Homer, L’Odissea. Traducció de Carles Riba. Barcelona: Editorial Catalana, 1919.
 • Homer, L’Odissea. Traducció de Carles Riba. Barcelona: Editorial Alpha, 1953.
 • Homer, L’Odissea. Traducció de Carles Riba. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 2010-2014 (4 vol.).
 • Homer, L’Odissea. Traducció de Joan Francesc Mira. Introducció de Jordi Cornudella. Barcelona: Proa, 2011.
 • Homer, L’Odissea. Traducció de Joan Francesc Mira. Barcelona: Edicions 62, 2016 [Col·lecció labutxaca].

Bibliografia general:

 • Balló, J. – Pérez, X., La llavor immortal. Els arguments universals en el cinema, Barcelona: Empúries, 1995.
 • Bolgar, R. R., The Classical Heritage and its Beneficiaries, Cambridge: Cambridge University Press, 1973.
 • Bowra, C. M., Introducción a la literatura griega. Traducció de Luis Gil Fernández. Madrid: Gredos, 2007.
 • Curtius, E. R., Literatura europea y Edad Media latina. Traducció de Margit Frenk Alatorre i Antonio Alatorre. Mèxic, Madrid i Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1976.
 • Easterling, P. E. – Knox, B. M. W. (ed.), Literatura griega. Traducció de Federico Zaragoza Alberich. Madrid: Gredos, 1996.
 • Grimal, P., Diccionari de mitologia grega i romana. Traducció de Montserrat Franquesa, Joaquim Gestí i Andreu Martí. Barcelona: Edicions de 1984, 2008.
 • Highet, G., La tradición clásica. Influencias griegas y romanas en la literatura occidental. Traducció d’Antonio Alatorre. Mèxic: Fondo de Cultura Económica, 1978 (2 vol.).
 • Lesky, A., Historia de la literatura griega. Traducció de José Mª Díaz-Regañón López i Beatriz Romero. Madrid: Gredos, 2009.
 • Lloyd-Jones, H., Classical Survivals. The Classics in the Modern World, Oxford: Duckworth, 1988.
 • López Férez, J. A. (coord.), Historia de la literatura griega, Madrid: Cátedra, 2009.
 • May, R., La necesidad del mito. La influencia de los modelos culturales en el mundo contemporáneo. Traducció de Luis Botella García del Cid. Barcelona: Paidós, 1992.
 • Settis, S., El futuro de lo clásico. Traducció d’Andrés Soria Olmedo. Madrid: Abada, 2006.
 • Winkler, M. M. (ed.), Classical Myth and Culture in the Cinema, Oxford i Nova York: Oxford University Press, 2001.

Bibliografia específica:

 • Bowra, C. M., Homero. Traducció de Marc Jiménez Buzzi. Madrid: Gredos, 2013.
 • Carlier, P., Homero. Traducció d’Alfredo Iglesias Diéguez. Madrid: Akal, 2005.
 • Citati, P., Ulises y la Odisea. El pensamiento iridiscente. Traducció de José Luis Gil Aristu. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2008.
 • Finley, M. I., El món d’Ulisses. Traducció d’Oriol Gil Sanchis. Barcelona: Empúries, 1985.
 • Graziosi, B., Homer, Oxford: Oxford University Press, 2016.
 • Griffin, J., Homero. Traducció d’Antonio Guzmán Guerra. Madrid: Alianza Editorial, 2008.
 • Kirk, G. S., Los poemas de Homero. Traducció d’Eduardo J. Prieto. Barcelona: Paidós, 1985.
 • Miralles, C., Homer, Barcelona: Empúries, 2005.
 • Nagy, G., Homer The Classic, Harvard: Harvard University Press, 2010.
 • Nagy, G., Homer the Preclassic, Califòrnia: University of California Press, 2012.
 • Nicolson, A., El eterno viaje. Cómo vivir con Homero. Traducció de Gemma Deza Guil. Barcelona: Ariel, 2015.
 • Perpinyà, N., Las criptas de la crítica. Veinte lecturas de la Odisea, Madrid: Gredos, 2008.
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Importante

 • Este servicio NO te compromete a matricularte en ningún curso.
 • Este servicio NO implica ningún tipo de reserva de plaza para ningún curso.
 • La única finalidad de este servicio es cuando se abra el periodo de matriculación para el curso que hayas escogido, te enviaremos un correo electrónico como recordatorio.
Puedes consultar información sobre la gestión de datos personales en Política de privacidad
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios
*escribe aquí las dudas que tengas sobre este curso
Puedes consultar información sobre la gestión de datos personales en Política de privacidad