Clàssics a la carta: la comèdia grega i llatina II

 • 18h
 • Videocurso en directo
 •      Mònica Miró /
 •    Este curso se imparte en: Catalán
 •    Las intervenciones en el curso se hacen en
265 el precio del curso incluye la cuota de socio de l'Ateneu Barcelonés correspondiente a la duración del curso

 consulta los descuentos y las formas de pago disponibles (aquí >>)

Grupos de cursos de la edición actual

 

Mònica Miró

Grupo A2
Jueves 10:00-13:00 h
Fecha de inicio: 04/02/2021

Ediciones de este curso

 • febrero-marzo
 • La comèdia com a gènere: origen, elements constituents i pervivència.
 • El gènere còmic en el món grecoromà: el teatre com a mirall de la vida.
 • Els acarnesos d’Aristòfanes o la ineptitud dels governants.
 • Lectura i comentari d’Els acarnesos d’Aristòfanes.
 • El malcarat de Menandre o el càstig de l’esquerperia.
 • Lectura i comentari d’El malcarat de Menandre.
 • Psèudolus de Plaute o el triomf dels cràpules sobre els circumspectes.
 • Lectura i comentari de Psèudolus de Plaute.
 • Acostar la comèdia grega i llatina al públic d’avui dia i fer-li’n veure la vigència, el caràcter inexhaurible, explicant què representaren algunes obres mestres d’aquest gènere en el moment de la seva aparició i de quina recepció i evolució han estat objecte des d’aleshores fins als nostres dies.
 • Llegir i comentar Els acarnesos d’Aristòfanes, El malcarat de Menandre i Psèudolus de Plaute amb les eines suficients per descobrir-hi, tot i el seu caràcter antic i altre, el que encara ens diuen a nosaltres, dones i homes del segle xxi.
 • El curs consta de sis sessions de tres hores de durada: a cadascuna de les tres obres que es llegeixen i s’analitzen durant el període del curs es dediquen dues sessions, una de presentació de caire teòric, en què es donen les claus necessàries per llegir-les (autor, context, gènere, aspectes concrets de l’obra), i una altra de posada en comú amb la professora de la lectura personal que els alumnes n’hagin fet (club de lectura). S’oferiran també recomanacions bibliogràfiques, tant de fonts primàries com d’articles i monografies crítiques, perquè qui ho desitgi pugui aprofundir les qüestions tractades.
 • Aquest curs s’imparteix en català. Les intervencions a classe es poden fer indistintament en català i en castellà.
Lectures:
 • Aristòfanes, Els acarnesos. Traducció de Cristián Carandell. Martorell: Adesiara, 2017.
 • Menandre, El malcarat. Prefaci de David Konstan. Traducció d’Eloi Creus. Martorell: Adesiara, 2020.
 • Plaute, Psèudolus. Introducció, traducció i notes de Paco Carbajo. Barcelona: RBA La Magrana, 2013.
Bibliografia general:
 • Albrecht, M. von, Historia de la literatura romana, Barcelona: Herder, 1997 (2 vol.).
 • Balló, J. – Pérez, X., La llavor immortal. Els arguments universals en el cinema, Barcelona: Empúries, 1995.
 • Bayet, J., Historia de la literatura latina, Barcelona: Ariel, 1985.
 • Bolgar, R.R., The Classical Heritage and its Beneficiaries, Cambridge: Cambridge University Press, 1973.
 • Bowra, C. M., Introducción a la literatura griega, Madrid: Gredos, 2007.
 • Codoñer Merino, C. (coord.), Historia de la literatura latina, Madrid, Cátedra, 1997.
 • Curtius, E. R., Literatura europea y Edad Media latina, Mèxic, Madrid i Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1976.
 • Easterling, P. E. - Knox, B. M. W. (ed.), Literatura griega, Madrid: Gredos, 1996.
 • Hammer, D., Roman Political Thought and the Modern Theoretical Imagination, Norman, Oklahoma: University of Oklahoma Press, 2008.
 • Highet, G., La tradición clásica. Influencias griegas y romanas en la literatura occidental, Mèxic: Fondo de Cultura Económica, 1978 (2 vol.).
 • Kenney, E. J. - Clausen, W. V. (ed.), Literatura latina, Madrid: Gredos, 1996.
 • Lesky, A., Historia de la literatura griega. Madrid: Gredos, 2009.
 • Lloyd-Jones, H., Classical Survivals. The Classics in the Modern World, Oxford: Duckworth, 1988.
 • López Férez, J. A. (coord.), Historia de la literatura griega, Madrid: Cátedra, 2009.
 • May, R., La necesidad del mito. La influencia de los modelos culturales en el mundo contemporáneo, Barcelona: Paidós, 1992.
 • Settis, S., El futuro de lo clásico, Madrid: Abada, 2006.
 • Winkler, M.M. (ed.), Classical Myth and Culture in the Cinema, Oxford i Nova York: Oxford University Press, 2001.

Es donarà bibliografia específica per a cada proposta en el moment d’iniciar el curs.
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Importante

 • Este servicio NO te compromete a matricularte en ningún curso.
 • Este servicio NO implica ningún tipo de reserva de plaza para ningún curso.
 • La única finalidad de este servicio es cuando se abra el periodo de matriculación para el curso que hayas escogido, te enviaremos un correo electrónico como recordatorio.
Puedes consultar información sobre la gestión de datos personales en Política de privacidad
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios
*escribe aquí las dudas que tengas sobre este curso
Puedes consultar información sobre la gestión de datos personales en Política de privacidad