Llegir poesia per escriure poesia (edició gener)

 • 40h
 • Presencial
 •      Laura López /
 •    Este curso se imparte en: Catalán
 •    Los ejercicios se pueden entregar en: Catalán o Castellano
780 el precio del curso incluye la cuota de socio de l'Ateneu Barcelonés correspondiente a la duración del curso

 consulta los descuentos y las formas de pago disponibles (aquí >>)

Grupos de cursos de la edición actual

 

Laura López

grupo A2
Lunes 16:00-18:00 h
Fecha de inicio: 20/01/2020
plazas disponibles

Ediciones de este curso

 • enero-junio

1.    Introducció. Com llegir un poema? Com llegir poemes per escriure millors poemes? Mapa rítmic, mapa visual, imatges, punt de vista.

2.    Tradició i innovació. Temes i tòpics literaris. Nous tractaments dels mites i recreació dels tòpics. Descobrir veus poètiques per trobar la pròpia.
 
3.    D’Ausiàs March a Vicent Andrés Estellés, passant per Carner, Foix, Vinyoli i Ferrater. Una selecció de poemes de la poesia catalana que hem de conèixer. El nostre coixí literari.

4.    Referents en llengua castellana: de Jorge Manrique a Ángel González. García Lorca.

5.    Mestres a tocar: Màrius Sampere. Francesc Garriga. Enric Casasses. Chantal Maillard. Carlos Marzal.

6.    Els grans poetes del XX: Eliot, Auden, Brodsky, Milosz, Szymborska, Herbert, Kúixner, Jaccottet, Frost, Amikhai...

7.    Les veus del XXI. Eclecticisme en la poesia actual. Destriar el gra de la palla. El cas Pedrals. Noves veus i noves editorials de poesia.

8.    Poetes que tradueixen poesia: Antoni Clapés (Jaccotet), Jaume C.Pons Alorda (Whitman), Marta Pera (Simic)

 • Llegir una tria de bons poemes, tant de clàssics antics, no per més anomenats per força més llegits i coneguts, com de clàssics contemporanis d’aquí i del món, així com de poetes que encarnin de manera significativa per excepcionals les tendències de la poesia actual. Tot plegat, per ajudar a ampliar el propi cànon literari, sempre parcial i a voltes atzarós, i activar els propis referents com a escriptors de poesia
 • Aprendre a detectar vers a vers els principals recursos de què se serveixen els grans poetes a l’hora de crear els poemes, i que la lectura dels models serveixi de disparador creatiu i dugui els alumnes a exercitar amb propòsit aquests recursos descoberts per mitjà de l’escriptura de poemes propis.

Cada sessió llegirem un poema remarcable d’un autor diferent. És a partir de la lectura de versos dignes de ser coneguts que treballarem el poeta en el seu context i descobrirem les seves especificitats estètiques. I la lectura haurà de donar peu a noves lectures, i a la producció de poemes propis per a la sessió següent.

 • Terry Eagleton Cómo leer un poema  Akal Teoría Literaria, 12 (2007)
 • Pere Ballart La veu cantant, sobre la condició actual de la poesia Pagès Editors (2011)
 • Àlex Broch Sobre poesia catalana Proa Biblioteca literària (2007)
 • Dolors Oller Accions i intencions, estratègies de lectura i assaigs de poètica Biblioteca Universal Empúries (2010)
 • Dolors Oller Aprendre de lletra, la construcció del sentit seguida de noves lectures Educaula Aula 21 (2012)
 • Benjamín Prado Siete maneras de decir manzana Visor Libros (2000)
 • Eduardo García Escribir un poema Ediciones Fuentetaja (2000)
 • Salvador Oliva Nova introducció a la mètrica Quaderns Crema Assaig Minor, 17 (2008)
 • Josep Bargalló Manual de mètrica i versificació catalanes Biblioteca Universal Empúries, 208 (2007)
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Importante

 • Este servicio NO te compromete a matricularte en ningún curso.
 • Este servicio NO implica ningún tipo de reserva de plaza para ningún curso.
 • La única finalidad de este servicio es cuando se abra el periodo de matriculación para el curso que hayas escogido, te enviaremos un correo electrónico como recordatorio.
Puedes consultar información sobre la gestión de datos personales en Política de privacidad
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios
*escribe aquí las dudas que tengas sobre este curso
Puedes consultar información sobre la gestión de datos personales en Política de privacidad

Cursos relacionados