Poesia

 • 60h
 • Presencial

10% de descuento en la mariculación de julio

Esta formación te permitirá iniciarte en la escritura poética. Aprenderás a escribir y a leer poesía y los aspectos técnicos a tener en cuenta en la elaboración de un poema.

 

 •      Laura López / Martí Noy /
 •    Este curso se imparte en: Catalán
 •    Las intervenciones en clase se pueden hacer, indistintamente, Catalán o Castellano
990 el precio del curso incluye la cuota de socio de l'Ateneu Barcelonés correspondiente a la duración del curso

 consulta los descuentos y las formas de pago disponibles (aquí >>)

Grupos de cursos de la edición actual

 

Laura López

grupo A1
Jueves 17:15-19:15 h
Fecha de inicio: 17/10/2019

Martí Noy

grupo B1
Jueves 17:00-19:00 h
Fecha de inicio: 17/10/2019
plazas disponibles

Ediciones de este curso

 • octubre-junio

1. La poesia: una manera de viure i d’entendre el món. Concepte de poema i de poeta.

2. Tradició i poesia actual: de l’artifici lingüístic a la proesa expressiva, de la imitació a la lliure actitud creadora del poeta.

3. Com aprendre a escriure poesia? Dues eines: ment i llenguatge.

 

 • Dues ments: capacitat d’anàlisi i capacitat d’associació.
 • Dos llenguatges: denotació i connotació.

4. Els estímuls sensorials i intel.lectuals. Sinceritat i estat receptiu. La lectura creativa i la intertextualitat.

5. D’on sorgeix el poema? Idea germinal. Punts de partida d’un poema: una idea, una imatge, una pregunta, una seqüència, un ritme... Imatges sensorials: vista, oïda, gust, olfacte, tacte. La sinestèsia.

6. El poema: contingut i forma.

 

 • Contingut. La idea o tema.
  • Com provocar poemes? Com treure rendiment a les idees poètiques?
  • Tipus d’idees. Com formalitzar i estructurar les idees. Informació i intenció.
  • Temes poètics: referents i models.
  • La transgressió: les imatges personals, els ritmes personals.
  • Idea temàtica i idea dramàtica: poemes conceptuals i poemes narratius. Poemes lírics, imagistes, fonètics. Poesia experimental i poesia visual.
 • Forma. El suport lingüístic. Creativitat lingüística o llibertat condicionada?

7. Aspectes tècnics a tenir en compte:

 • Punt de vista (poesia del jo i persones narratives. Focalització i globalització. Diàleg, monòleg i sol.liloqui).
 • To (registres i dicció: sinceritat, ironia, drama, humor; satíric, confessional, pamfletari...)
 • Ritme (rima, estrofa, mètrica. Segmentació del poema. Fonètica. Estudi dels ritmes tradicionals i dels experimentals. Del vers sol a la sextina, l’hai-kú o la tanka. De la mímesis al vers lliure i el poema-monument).
 • Sintaxi (composició/ordenació del discurs. L’estratègia sintàctica. Tipus d’ordenació. Absència o presència de connectors).
 • Tria lèxica (precisió. Denotació i connotació).
 • Recursos retòrics (fonètics i gramaticals: imatge, comparació, metàfora, anàfora, metonímia...).Ser capaç d’escriure diversos exercicis poètics

 

 • Abandonar els aprioris sobre el fet d’escriure poesia
 • Treballar i descompondre poemes per a la seva comprensió
 • Aprendre a llegir i descodificar la poesia del segle XX
 • Aquesta formació s’imparteix en català.
 • Els exercicis es podran lliurar en català o en castellà, segons la preferència de l’alumne/a.
 • Lectura i anàlisi de poemes que exemplifiquin els aspectes poètics tractats.
 • Exercicis pràctics d’imitació dels models.
 • Elaboració de diversos exercicis poètics: crear imatges, formes estròfiques, un poema visual, un poema objecte...
 • Revisar i reelaborar els poemes, tant pel que fa a la seva correcció (ortografia i sintaxi) com pel que fa a la seva adequació al registre i a la intencionalitat poètica.
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Importante

 • Este servicio NO te compromete a matricularte en ningún curso.
 • Este servicio NO implica ningún tipo de reserva de plaza para ningún curso.
 • La única finalidad de este servicio es cuando se abra el periodo de matriculación para el curso que hayas escogido, te enviaremos un correo electrónico como recordatorio.
Puedes consultar información sobre la gestión de datos personales en Política de privacidad
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios
*escribe aquí las dudas que tengas sobre este curso
Puedes consultar información sobre la gestión de datos personales en Política de privacidad

Cursos relacionados