Seduir amb la paraula Com fer presentacions persuasives

 • 18h
 •      Marta Albaladejo /
 •    Este curso se imparte en: Castellano
 •    Las intervenciones en el curso se hacen en Castellano

Precio curso :

El alumnado aprenderá a hacer exposiciones orales en situaciones comunicativas formales que pidan usar el estándar oral del catalán o del castellano y elementos no verbales complementarios.

 consulta los descuentos y las formas de pago disponibles (aquí >>)

Grupos de cursos de la edición actual

 

Ediciones de este curso

 • febrero-marzo

1. L’estil personal de comunicació:

 • Diagnòstic personalitzat.
 • Establiment dels objectius per al desenvolupament individual.

2. Els objectius de l’exposició:

 • La selecció del contingut i el públic receptor.
 • La informació rellevant.

3. L’organització de la informació:

 • La intenció de l’emissor
 • L’inici, el desenvolupament i la conclusió.
 • Mitjans i recursos per despertar i mantenir l’atenció.

4. Les dosis de planificació i d’improvisació.

 • Els recursos mnemotècnics i els guions.
 • Models de presentacions formals de protocol.

5. L’adaptació del discurs, el grau de formalitat exigit per la situació comunicativa: l’estàndard oral i el recurs de la col.loquialitat.

6. La fluïdesa verbal (enllaços, mots crossa, precisió lèxica, etc.).

7. La interacció amb els suports audiovisuals.

 • Saber fer exposicions orals en situacions comunicatives formals que demanin usar l’estàndard oral del català o del castellà i elements no verbals complementaris.
 • Definir els objectius personals de millora de la pròpia expressió oral formal.
 • Augmentar l'autoconfiança i la tranquil·litat en dirigir-se a un auditori.
 • Conèixer les tècniques d’elaboració del pla d’una presentació oral.
 • Aplicar les eines i recursos adequats per a la captació i el manteniment de l’interès de l’auditori.
 • Expressar-se clarament quan l'objectiu de l'exposició és donar una informació determinada.
 • Transmetre idees o conceptes i que les altres persones els facin seus. Ser capaç d'intervenir de forma natural, amena i eficaç en rebre la paraula de manera inesperada en actes públics o privats.
 • Aquesta formació s’imparteix en català.
 • Exposició dels punts del programa.
 • Disseny per part dels assistents de presentacions orals a l’inici i al final de la formació.
 • Filmació de les presentacions dels assistents.
 • Anàlisi en grup de les filmacions realitzades i constatació del progrés individual.
 • Recomanacions clares per a la millora individual ràpida i permanent de l’habilitat de parlar en públic.
 • Albaladejo Mur, Marta (2007):  La comunicació més enllà de les paraules. Què comuniquem quan creiem que no comuniquem. Barcelona. Graó.
 • Aristòtil (1985) Retòrica i poètica. Barcelona: Editorial Laia.
 • Carnegie, Dale (1986) El camino fácil y rápido para hablar eficazmente. Barcelona. Edhasa.
 • Cercle d’Anàlisi del Discurs (1997) La parla com a espectacle. Bellaterra, Castelló de la Plana, València. Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Jaume I, Universitat de València.
 • García Ribas, Carmen (2006) El síndrome de Maripili. El miedo de las mujeres a no ser queridas. Barcelona: L’esfera dels llibres.
 • Goleman, D., R. Boyatzis, A. McKee (2002) El poder de la inteligencia emocional. El líder resonante crea más. Barcelona. Random House Mondadori.
 • Lefèvre, Jean- Michel (1991) Saber comunicar para ser más eficaz en el trabajo. Bilbao: Deusto.
 • Perelman, Ch., Olbrechts-Tyteca, L. (1989) Tratado de la argumentación. La nueva retórica. Madrid. Gredos.
 • Sanz Pinyol, Glòria (2005) Comunicació efectiva a l’aula. Tècniques d’expressió oral per a docents. Barcelona. Graó.
 • Wohlmuth, Ed (1990) Guía rápida para hablar en público. Bilbao: Deusto.
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Importante

 • Este servicio NO te compromete a matricularte en ningún curso.
 • Este servicio NO implica ningún tipo de reserva de plaza para ningún curso.
 • La única finalidad de este servicio es cuando se abra el periodo de matriculación para el curso que hayas escogido, te enviaremos un correo electrónico como recordatorio.
Puedes consultar información sobre la gestión de datos personales en Política de privacidad
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios
*escribe aquí las dudas que tengas sobre este curso
Puedes consultar información sobre la gestión de datos personales en Política de privacidad