Com corregir els errors de redacció més freqüents I

  • 20h
  • PD  PRESENCIAL DUAL 
  •      Jordi Garcia /
  •    Este curso se imparte en: Catalán
  •    Los ejercicios se pueden entregar en: Catalán

Precio curso :

Si participas en el aula
353,90 €

(El precio del curso incluye la cuota de socio de l'Ateneu Barcelonés correspondiente a la duración del curso)

Si participas en línea
314,00 €

(Esta modalidad de inscripción no requiere ser socio del Ateneu Barcelonès)

 consulta los descuentos y las formas de pago disponibles (aquí >>)

En este curso aprenderás a corregir los errores de redacción más frecuentes (en catalán) para que puedas escribir sin dudas ni vacilaciones de orden gramatical y con criterio estilístico tu proyecto de novela, libro de cuentos o libro de no ficción.

Grupos de cursos de la edición actual

 

Jordi Garcia

Grupo A4
PRESENCIAL DUAL
Martes y jueves 18:00-20:30 h
Fecha de inicio: 04/07/2023

Ediciones de este curso

  • verano (junio-julio)
1. Errors en els signes de puntuació més freqüents: (coma, punt, punt i coma, i dos punts)
2. Errors de pronoms febles i relatius (omissió de “en” o “hi”, combinacions incorrectes, pleonasmes incorrectes...)
3. Errors de claredat en la redacció (ambigüitat, abstractisme, abús de les nominalitzacions...)
4. Errors en els estils directe i indirecte (verbs declaratius, puntuació del diàlegs, correlació de temps verbals, ús de les cometes...)
5. Errors de sintaxi (anacoluts, discordances, zeugmes, errors en la correlació de temps...)
6. Errors en la tria del lèxic (cacofonies, repeticions innecessàries, redundàncies, mots crossa, tics personals...)
7. Errors verbals freqüents (usos correctes i incorrectes del gerundi, ser/estar, castellanismes en les perífrasis verbals...)
8. Errors en les preposicions (per / per a, fins / fins a, a/en, en/amb...) i en les locucionsprepositives incorrectes (en base a, a nivell de, al respecte...)
9. Errors en les conjuncions (tanmateix / així mateix, sinó / si no, perquè / per què, doncs/perquè...)
10. Errors de registre lingüístic (inadequacions al grau de formalitat, al propòsit del text ial canal)
Corregir els errors de redacció més freqüents per tal que l'alumnat pugui escriure sense dubtes ni vacil·lacions d'ordre gramatical i amb criteri estilístic el seu projecte de novel·la, recull de contes o llibre de no-ficció.
Una part de cada sessió es dedicarà a explicar i resoldre un error freqüent de redacció, a partir de l'exposició del professor i amb exercicis ad hoc.

L'altra part es dedicarà a la correcció gramatical i estilística dels textos que presenti l'alumnat.

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Importante

  • Este servicio NO te compromete a matricularte en ningún curso.
  • Este servicio NO implica ningún tipo de reserva de plaza para ningún curso.
  • La única finalidad de este servicio es cuando se abra el periodo de matriculación para el curso que hayas escogido, te enviaremos un correo electrónico como recordatorio.
Tienes que aceptar la política de privacidad. Puedes consultar información sobre la gestión de datos personales en Política de privacidad
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios
*escribe aquí las dudas que tengas sobre este curso
Tienes que aceptar la política de privacidad. Puedes consultar información sobre la gestión de datos personales en Política de privacidad