Clàssics a la carta: La Ilíada d’Homer

 • 18h
 • VD  VIDEOCURSO EN DIRECTO 
 •      Mònica Miró /
 •    Este curso se imparte en: Catalán
 •    Las intervenciones en el curso se hacen en Catalán o Castellano

Precio curso :

Si participas en línea
274,00 €

(Esta modalidad de inscripción no requiere ser socio del Ateneu Barcelonès)

 consulta los descuentos y las formas de pago disponibles (aquí >>)

Grupos de cursos de la edición actual

 

Mònica Miró

Grupo A1
VIDEOCURSO EN DIRECTO
Jueves 10:00-13:00 h
Fecha de inicio: 07/10/2021

Ediciones de este curso

 • octubre-noviembre
 • L’èpica com a gènere: origen, elements constituents, evolució i pervivència.
 • El gènere èpic en el món grec: oralitat i escriptura, oikos i demos, l’univers heroic, els aedes o rapsodes, cicles temàtics, mètrica, estructura, tècniques i motius.
 • Homer: la qüestió homèrica.
 • Trets lingüístics, històrics i mitogràfics dels poemes homèrics.
 • Semblances i divergències entre la Ilíada i l’Odissea: temps i espai d’ambdues obres.
 • La Ilíada d’Homer o el poema de la força.
 • Lectura i comentari de la Ilíada d’Homer.
 • La Ilíada i la posteritat: transmissió de l’obra i influència en la literatura, la pintura, l’escultura, la música i el cinema.
 • Acostar l’èpica grega al públic d’avui dia i fer-li’n veure la vigència, el caràcter inexhaurible, explicant què representà la Ilíada homèrica en el moment de la seva aparició i de quina recepció i evolució ha estat objecte des d’aleshores fins als nostres dies.
 • Llegir i comentar en profunditat els vint-i-quatre cants que formen la Ilíada d’Homer amb les eines suficients per descobrir-hi, tot i el seu caràcter antic i altre, el que encara ens poden dir a nosaltres, dones i homes del segle XXI.
El curs consta de sis sessions de tres hores de durada: a cada vuit cants de la Ilíada es dediquen dues sessions, una de presentació de caire teòric, en què es donen les claus necessàries per llegir-los, i una altra per posar en comú amb la professora la lectura personal que els alumnes n’hagin fet (club de lectura). S’oferiran també recomanacions bibliogràfiques, tant de fonts primàries com d’articles i monografies crítiques, perquè qui ho desitgi pugui aprofundir les qüestions tractades.
Edicions recomanades de la Ilíada d’Homer:
Homer, Ilíada. Traducció de Pau Sabaté. Pròleg d’Enric Casasses. Barcelona: Alpha / Bernat Metge Universal, 2019.
Homer, Ilíada. Traducció de Montserrat Ros. Estudis introductoris de Jaume Pòrtulas i Francesc J. Cuartero. Martorell: Adesiara, 2019.
Homer, Ilíada. Introducció, traducció i notes de Joan Alberich. Barcelona: La Magrana / RBA, 2012.
Homero, Ilíada. Traducción, prólogo y notas de Emilio Crespo Güemes. Madrid: Gredos, 1996

Bibliografia general:
Balló, J. – Pérez, X., La llavor immortal. Els arguments universals en el cinema, Barcelona: Empúries, 1995.
Bolgar, R.R., The Classical Heritage and its Beneficiaries, Cambridge: Cambridge University Press, 1973.
Bowra, C. M., Introducción a la literatura griega. Traducció de Luis Gil Fernández. Madrid: Gredos, 2007.
Easterling, P. E. – Knox, B. M. W. (ed.), Literatura griega. Traducció de Federico Zaragoza Alberich. Madrid: Gredos, 1996.
Grimal, P., Diccionari de mitologia grega i romana. Traducció de Montserrat Franquesa, Joaquim Gestí i Andreu Martí. Barcelona: Edicions de 1984, 2008.
Highet, G., La tradición clásica. Influencias griegas y romanas en la literatura occidental. Traducció d’Antonio Alatorre. Mèxic: Fondo de Cultura Económica, 1978 (2 vol.).
Lesky, A., Historia de la literatura griega. Traducció de José Mª Díaz-Regañón López i Beatriz Romero. Madrid: Gredos, 2009.
Lloyd-Jones, H., Classical Survivals. The Classics in the Modern World, Oxford: Duckworth, 1988.
López Férez, J. A. (coord.), Historia de la literatura griega, Madrid: Cátedra, 2009.
May, R., La necesidad del mito. La influencia de los modelos culturales en el mundo contemporáneo. Traducció de Luis Botella García del Cid. Barcelona: Paidós, 1992.
Settis, S., El futuro de lo clásico. Traducció d’Andrés Soria Olmedo. Madrid: Abada, 2006.
Winkler, M.M. (ed.), Classical Myth and Culture in the Cinema, Oxford i Nova York: Oxford University Press, 2001.

Es donarà bibliografia específica sobre les qüestions del temari en el moment d’iniciar el curs.

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Importante

 • Este servicio NO te compromete a matricularte en ningún curso.
 • Este servicio NO implica ningún tipo de reserva de plaza para ningún curso.
 • La única finalidad de este servicio es cuando se abra el periodo de matriculación para el curso que hayas escogido, te enviaremos un correo electrónico como recordatorio.
Puedes consultar información sobre la gestión de datos personales en Política de privacidad
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios
*escribe aquí las dudas que tengas sobre este curso
Puedes consultar información sobre la gestión de datos personales en Política de privacidad