Clàssics a la carta: La novel·la grega i llatina

 • 18h
 • Videocurso en directo

VIDEOCLASES SEMANALES EN DIRECTO

Cada sessión del curso es una videoclase semanal en directo (3 horas de duración). Más abajo, en esta misma página, encontrarás el horario disponible.

 •      Mònica Miró /
 •    Este curso se imparte en: Catalán
 •    Los ejercicios se pueden entregar en:
255 el precio del curso incluye la cuota de socio de l'Ateneu Barcelonés correspondiente a la duración del curso

 consulta los descuentos y las formas de pago disponibles (aquí >>)

 

 

 

Grupos de cursos de la edición actual

 

Mònica Miró

Grupo M3
Jueves 10:00-13:00 h
Fecha de inicio: 16/04/2020
Plazas disponibles.

Ediciones de este curso

 • abril-junio

• La novel·la com a gènere: origen, elements constituents i pervivència.
• La narrativa de ficció a Grècia i a Roma: peripècies i aventures de personatges singulars.
• Dafnis i Cloe de Longus o l’interès humà d’una història senzilla.
• Lectura i comentari de Dafnis i Cloe de Longus.
• Satíricon de Petroni o la irreverència feta esplendor literària.
• Lectura i comentari de Satíricon de Petroni.
• Psique i Cupido d’Apuleu o la lluita entre la raó i els sentiments.
• Lectura i comentari de Psique i Cupido d’Apuleu.

 • Acostar la novel·la grega i llatina al públic d’avui dia i fer-li’n veure la vigència, el caràcter inexhaurible, explicant què representaren algunes obres mestres d’aquest gènere en el moment de la seva aparició i de quina recepció i evolució han estat objecte des d’aleshores fins als nostres dies.
 • Llegir i comentar Dafnis i Cloe de Longus, Satíricon de Petroni i Psique i Cupido d’Apuleu amb les eines suficients per descobrir-hi, tot i el seu caràcter antic i altre, el que encara ens diuen a nosaltres, dones i homes del segle XXI.

El curs consta de sis sessions de tres hores de durada: a cadascuna de les tres obres que es llegeixen i s’analitzen durant el període del curs es dediquen dues sessions, una de presentació de caire teòric, en què es donen les claus necessàries per llegir-les (autor, context, gènere, aspectes concrets de l’obra), i una altra de posada en comú amb la professora de la lectura personal que els alumnes n’hagin fet (club de lectura). És per aquest motiu que, entre l’exposició teòrica de cada obra per part de la professora i l’anàlisi pràctica posterior a la lectura duta a terme per tots els participants del curs sempre passen quinze dies, perquè tothom pugui llegir amb calma l’obra en qüestió. S’oferiran també recomanacions bibliogràfiques, tant de fonts primàries com d’articles i monografies crítiques, perquè qui ho desitgi pugui aprofundir les qüestions tractades.

Edicions que s’empraran per fer la lectura a classe de les tres novel·les:

LONGUS, Dafnis i Cloe. Traducció de Jaume Berenguer Amenós i Francesc J. Cuartero. Introducció d’Ewen Lyall Bowie. Barcelona: Editorial Alpha – Edicions 62, 2011 [Col•lecció Biblioteca Grècia i Roma de la Bernat Metge, núm. 7].

PETRONI, Satíricon. Edició bilingüe llatí-català, introducció, traducció i notes de Sebastià Giralt. Barcelona: Adesiara, 2017 [Col•lecció Summa aetatis, núm. 3] / PETRONI, El Satiricó i trenta fragments. Introducció, traducció i notes de Josep M. Pallàs. Barcelona: Quaderns Crema, 1988 [Col•lecció Biblioteca Mínima, núm. 18].

APULEU, Psique i Cupido. Introducció de Joan Carbonell, traducció i notes de Bàrbara Matas. Barcelona: RBA La Magrana, 2012 [Col•lecció Clàssics de Grècia i Roma, núm. 9].


Bibliografia general:

ALBRECHT, M. VON, Historia de la literatura romana, Barcelona: Herder, 1997 (2 vol.) [original en alemany; trad. cast. de D. Estefanía i A. Pociña].
BALLÓ, J. – PÉREZ, X., La llavor immortal. Els arguments universals en el cinema, Barcelona: Empúries, 1995.
BAYET, J., Historia de la literatura latina, Barcelona: Ariel, 1985 [original en francès; trad. cast. de J.I. Ciruelo].
BICKEL, E., Historia de la literatura romana, Madrid: Gredos, 1987 [original en alemany; trad. cast. de J.M. Díaz Reganón].
BIELER, L., Historia de la literatura romana, Madrid: Gredos, 1992 [original en alemany; trad. cast. d’M. Sánchez Gil].
BOLGAR, R.R., The Classical Heritage and its Beneficiaries, Cambridge: Cambridge University Press, 1973.
BOWRA, C. M., Introducción a la literatura griega, Madrid: Gredos, 2007 [original en anglès; trad. cast. d’L. Gil Fernández].
BÜCHNER, K., Historia de la literatura romana, Barcelona: Labor, 1982 [original en alemany; trad. cast. d’A. Ortega i E. Valentí].
CODOÑER, C. (coord.), Géneros literarios latinos, Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca, 1987.
CODOÑER, C. (coord.), Historia de la literatura latina, Madrid: Cátedra, 1997.
CURTIUS, E. R., Literatura europea y Edad Media latina, Mèxic, Madrid i Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1976 [original en alemany; trad. cast. d’M.F. Alatorre i A. Alatorre].
EASTERLING, P. E. – KNOX, B. M. W. (ed.), Literatura griega, Madrid: Gredos, 1996 [original en anglès. trad. cast. d’F. Zaragoza Alberich].
FUHRMANN, M., Literatura romana, Madrid: Gredos, 1985 [original en alemany; trad. cast. d’R. de la Vega].
HAMMER, D., Roman Political Thought and the Modern Theoretical Imagination, Norman, Oklahoma: University of Oklahoma Press, 2008.
HIGHET, G., La tradición clásica. Influencias griegas y romanas en la literatura occidental, Mèxic: Fondo de Cultura Económica, 1978 (2 vol.) [original en anglès; trad. cast. d’A. Alatorre].
KENNEY, E. J. – CLAUSEN, W. V. (ed.), Literatura latina, Madrid: Gredos, 1996 [original en anglès; trad. cast. d’E. Bombín].
LESKY, A., Historia de la literatura griega, Madrid: Gredos, 2009 [original en alemany; trad. cast. de J.M. Díaz-Regañón López i B. Romero].
LLOYD-JONES, H., Classical Survivals. The Classics in the Modern World, Oxford: Duckworth, 1988.
LÓPEZ FÉREZ, J. A. (coord.), Historia de la literatura griega, Madrid: Cátedra, 2009.
MAY, R., La necesidad del mito. La influencia de los modelos culturales en el mundo contemporáneo, Barcelona: Paidós, 1992 [original en anglès; trad. cast. d’L. Botella García del Cid].
SETTIS, S., El futuro de lo clásico, Madrid: Abada, 2006 [original en italià; trad. cast. d’A. Soria Olmedo].
WINKLER, M.M. (ed.), Classical Myth and Culture in the Cinema, Oxford i Nova York: Oxford University Press, 2001.

Es donarà bibliografia específica per a cada proposta en el moment d’iniciar el curs.

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Importante

 • Este servicio NO te compromete a matricularte en ningún curso.
 • Este servicio NO implica ningún tipo de reserva de plaza para ningún curso.
 • La única finalidad de este servicio es cuando se abra el periodo de matriculación para el curso que hayas escogido, te enviaremos un correo electrónico como recordatorio.
Puedes consultar información sobre la gestión de datos personales en Política de privacidad
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios
*escribe aquí las dudas que tengas sobre este curso
Puedes consultar información sobre la gestión de datos personales en Política de privacidad