Clàssics a la carta: la tragèdia grega i llatina III

 • 20h
 • VD  VIDEOCURSO EN DIRECTO 
 • novedad
 •      Mònica Miró /
 •    Este curso se imparte en: Catalán
 •    Las intervenciones en el curso se hacen en Catalán o Castellano

Precio curso :

Si participas en línea
340,50 €

(Esta modalidad de inscripción no requiere ser socio del Ateneu Barcelonès)

 Consulta los descuentos y las formas de pago disponibles (aquí >>)

Grupos de cursos de la edición actual

 

Mònica Miró

Grupo A2
VIDEOCURSO EN DIRECTO
Martes 19:00-21:30 h
Fecha de inicio: 31/01/2023

Ediciones de este curso

 • febrero-marzo
 • La tragèdia com a gènere: origen, elements constituents i pervivència.
 • El gènere tràgic en el món grecoromà: la catàstrofe posada en escena.
 • Electra de Sòfocles o la lluita interna entre pietat i venjança.
 • Lectura i comentari d’Electra de Sòfocles.
 • Ifigènia a Àulida d’Eurípides o el pes de les emocions sobre el poder.
 • Lectura i comentari d’Ifigènia a Àulida d’Eurípides.
 • Agamèmnon de Sèneca o la història del marit que torna quan més li valdria que no.
 • Lectura i comentari d’Agamèmnon de Sèneca.
 • Acostar la tragèdia grega i llatina al públic d’avui dia i fer-li’n veure la vigència, el caràcter inexhaurible, explicant què representaren algunes obres mestres d’aquest gènere en el moment de la seva aparició i de quina recepció i evolució han estat objecte des d’aleshores fins als nostres dies.
 • Llegir i comentar Electra de Sòfocles, Ifigènia a Àulida d’Eurípides i Agamèmnon de Sèneca amb les eines suficients per descobrir-hi, tot i el seu caràcter antic i altre, el que encara ens diuen a nosaltres, dones i homes del segle xxi.
El curs consta de vuit sessions de dues hores i mitja de durada: en la primera sessió, s’exposen qüestions de caràcter general per introduir-se en la tragèdia grecollatina, el seu significat i la seva expressió literària; a cadascuna de les tres obres que es llegeixen i s’analitzen durant el període del curs es dediquen dues sessions, una de presentació de caire teòric, en què es donen les claus necessàries per llegir-la (autor, context, gènere, aspectes concrets de l’obra), i una altra de posada en comú amb la professora de la lectura personal que l’alumnat n’hagi fet (club de lectura); la darrera sessió serveix per fer una recapitulació dels llibres llegits i parlar de la seva pervivència. S’ofereixen també recomanacions bibliogràfiques, tant de fonts primàries com d’articles i monografies crítiques, perquè qui ho desitgi pugui aprofundir les qüestions tractades.
Edicions que s’empraran per fer la lectura a classe de les tres obres de pensament:
 • Sòfocles, Antígona. Electra. Traducció de Carles Riba; estudi introductori de Raül Garrigasait. Barcelona: Editorial Barcino, 2017.
 • Eurípides, Ifigènia a Àulida. Traducció de Maria Rosa Llabrés Ripoll. Martorell: Adesiara, 2013 [Col·lecció Aetas, núm. 17]. / Eurípides, «Ifigenia a Àulida». Traducció de Carles Riba, A: Tragèdies *** (Helena / Les fenícies / Orestes / Ifigenia a Àulida / Les bacants / Resos). Barcelona: Curial, 1982 [Col·lecció Clàssics Curial, núm. 4].
 • Séneca, «Agamenón». Introducciones, traducción y notas de José Luque Moreno, A: Tragedias II (Fedra / Edipo / Agamenón / Tiestes / Hércules en el Eta / Octavia). Madrid: Editorial Gredos, 1980 [Colección Biblioteca Clásica Gredos, núm. 27; reeditada y revisada en el año 2020 para la Nueva Biblioteca Clásica Gredos, núm. 18].
Bibliografia general:
 • Albrecht, M. vonHistoria de la literatura romana, Barcelona: Herder, 1997 (2 vol.) [original en alemany; trad. cast. de D. Estefanía i A. Pociña].
 • Balló, J. – Pérez, X., La llavor immortal. Els arguments universals en el cinema, Barcelona: Empúries, 1995.
 • Bayet, J., Historia de la literatura latina, Barcelona: Ariel, 1985 [original en francès; trad. cast. de J.I. Ciruelo].
 • Bickel, E., Historia de la literatura romana, Madrid: Gredos, 1987 [original en alemany; trad. cast. de J.M. Díaz Reganón].
 • Bieler, L., Historia de la literatura romana, Madrid: Gredos, 1992 [original en alemany; trad. cast. d’M. Sánchez Gil].
 • Bolgar, R.R., The Classical Heritage and its Beneficiaries, Cambridge: Cambridge University Press, 1973.
 • Bowra, C. M., Introducción a la literatura griega, Madrid: Gredos, 2007 [original en anglès; trad. cast. d’L. Gil Fernández].
 • Büchner, K., Historia de la literatura romana, Barcelona: Labor, 1982 [original en alemany; trad. cast. d’A. Ortega i E. Valentí].
 • Codoñer, C. (coord.), Géneros literarios latinos, Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca, 1987.
 • Codoñer, C. (coord.), Historia de la literatura latina, Madrid: Cátedra, 1997.
 • Curtius, E. R., Literatura europea y Edad Media latina, Mèxic, Madrid i Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1976 [original en alemany; trad. cast. d’M.F. Alatorre i A. Alatorre].
 • Easterling, P. E. – Knox, B. M. W. (ed.), Literatura griega, Madrid: Gredos, 1996 [original en anglès. trad. cast. d’F. Zaragoza Alberich].
 • Fuhrmann, M., Literatura romana, Madrid: Gredos, 1985 [original en alemany; trad. cast. d’R. de la Vega].
 • Hammer, D., Roman Political Thought and the Modern Theoretical Imagination, Norman, Oklahoma: University of Oklahoma Press, 2008.
 • Highet, G., La tradición clásica. Influencias griegas y romanas en la literatura occidental, Mèxic: Fondo de Cultura Económica, 1978 (2 vol.) [original en anglès; trad. cast. d’A. Alatorre].
 • Kenney, E. J. – Clausen, W. V. (ed.), Literatura latina, Madrid: Gredos, 1996 [original en anglès; trad. cast. d’E. Bombín].
 • Lesky, A., Historia de la literatura griega, Madrid: Gredos, 2009 [original en alemany; trad. cast. de J.M. Díaz-Regañón López i B. Romero].
 • Lloyd-Jones, H., Classical Survivals. The Classics in the Modern World, Oxford: Duckworth, 1988.
 • López Férez, J. A. (coord.), Historia de la literatura griega, Madrid: Cátedra, 2009.
 • May, R., La necesidad del mito. La influencia de los modelos culturales en el mundo contemporáneo, Barcelona: Paidós, 1992 [original en anglès; trad. cast. d’L. Botella García del Cid].
 • Settis, S., El futuro de lo clásico, Madrid: Abada, 2006 [original en italià; trad. cast. d’A. Soria Olmedo].
 • Winkler, M.M. (ed.), Classical Myth and Culture in the Cinema, Oxford i Nova York: Oxford University Press, 2001.

Es donarà bibliografia específica per a cada proposta en el moment d’iniciar el curs.

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Importante

 • Este servicio NO te compromete a matricularte en ningún curso.
 • Este servicio NO implica ningún tipo de reserva de plaza para ningún curso.
 • La única finalidad de este servicio es cuando se abra el periodo de matriculación para el curso que hayas escogido, te enviaremos un correo electrónico como recordatorio.
Tienes que aceptar la política de privacidad. Puedes consultar información sobre la gestión de datos personales en Política de privacidad
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios
*escribe aquí las dudas que tengas sobre este curso
Tienes que aceptar la política de privacidad. Puedes consultar información sobre la gestión de datos personales en Política de privacidad