Lectures privades

 • 10h
 • Videocurso en directo

VIDEOCLASES EN DIRECTO

Cada sesión del curso es una videoclase en directo (2 horas de duración). Más abajo, en esta misma página, encontrarás el horario disponible.

 •      Mònica Miró /
 •    Este curso se imparte en: Catalán
 •    Las intervenciones en el curso se hacen en
165 el precio del curso incluye la cuota de socio de l'Ateneu Barcelonés correspondiente a la duración del curso

 consulta los descuentos y las formas de pago disponibles (aquí >>)

Grupos de cursos de la edición actual

 

Mònica Miró

Grupo A4
De lunes a viernes de 16:00-18:00 h
Fecha de inicio: 29/06/2020

Ediciones de este curso

 • verano (junio-julio)

1. L’escriptura autobiogràfica: una anàlisi des de la lectura

El domini de la llengua, les tècniques narratives i el bagatge lector com a elements fonamentals en la formació de l’escriptor. Arribar a l’escriptura per la lectura, objectiu i matèria d’aquest curs.

2. Els gèneres literaris de no-ficció: llegir-ne mostres primer per escriure’n textos més tard

Lectura de passatges de diaris, dietaris, epistolaris, llibres de viatges, autobiografies, memòries, confessions, cròniques, entrevistes, assaigs personals, biografies, retrats literaris, aforismes, proses poètiques, etc.

3. Les obres autoreferencials: camins diversos per a fites semblants

Raons i comeses d’una escriptura autobiogràfica. El complex de Narcís. La pulsió de l’abisme. Esdevenir el que s’és. L’escriptura meravellada. L’emmascarament d’un rostre. Escriure per ser. Camins del jo a l’altre. L’escriptura exiliada. La construcció de la memòria. La cartografia de l’oblit.

4. Estratègies narratives en l’anomenada literatura del jo: anàlisi d’exemples

A partir de la lectura d’un conjunt de textos de no-ficció, anàlisi d’exemples d’escriptura consistents a treure partit de l’extraordinari bagatge que hom té emmagatzemat i de posar en tensió les forces que graviten en la construcció de la memòria. Pràctiques per fer dits o exercitar-se. Estímuls eficaços com a disparadors d’escriptura o per superar els instants muts del bloqueig creatiu. Els processos d’escriptura i de reescriptura en els autors de tendència autoreferencial.

 • Gaudir de la lectura compartida d’un conjunt de textos de no-ficció especialment triats perquè serveixin d’inspiració a qui vulgui dur a terme un projecte d’escriptura creativa en l’àmbit dels anomenats papers privats.
 • Desxifrar, amb una mirada analítica, els mecanismes i les estratègies narratives que han seguit els autors en el procés de creació literària de les seves obres autoreferencials.
 • Ampliar el bagatge lector en els diversos gèneres i modalitats discursives que conformen la literatura autobiogràfica.

El curs consta de cinc sessions de dues hores de durada en què s’alternen breus exposicions de caire teòric per part de la professora i lectures per part de tothom d’un conjunt de textos que permeten abordar els diversos gèneres aplegats sota les rúbriques no-ficció, literatures del jo, papers privats o escriptura autobiogràfica. S’oferiran també recomanacions bibliogràfiques, tant de fonts primàries com d’articles i monografies crítiques, perquè qui ho desitgi pugui aprofundir les qüestions tractades.

Bibliografia general

 • Aavv. (1991). La autobiografía y sus problemas teóricos. Estudios e investigación documental. Barcelona: Revista Anthropos, núm. 29.
 • Adela Kohan, Silvia (2002). Escribir sobre uno mismo. Barcelona: Alba (Guías del escritor, 7).
 • — (2000). De la autobiografia a la ficción. Barcelona: Grafein Ediciones.
 • Barthes, Roland (1973). El grado cero de la escritura. Seguido de nuevos ensayos críticos. Traducció de Rosa Nicolás. Buenos Aires: Siglo XXI.
 • Beaujour, Michel (1980). Miroirs d’encre: rhétorique de l’autoportrait. París: Éditions du Seuil.
 • Bergson, Henri (1990). Matière et mémoire. París: PUF.
 • Bou, Enric (1993). Papers privats. Assaig sobre les formes literàries autobiogràfiques. Barcelona: Edicions 62 (Llibres a l’abast, 271).
 • Catelli, Nora (2007). En la era de la intimidad. Rosario: Beatriz Viterbo Editora.
 • Lejeune, Philippe (1985). Le pacte autobiographique. París: Éditions du Seuil.
 • Rosa, Nicolás (1990). El arte del olvido (Sobre la autobiografía). Buenos Aires: Puntosur Editores.
 • Zambrano, María (1995). La confesión: género literario. Madrid: Siruela.

Enllaços útils

http://www.autopacte.org/
Portal proposat per Philippe Lejeune que té per objecte l’escriptura autobiogràfica en totes les seves formes (relats, diaris, cartes, etc.).

http://www.grupointramuros.com/revista/
Fundada per Beltrán Gambier i María Sheila Cremaschi el 1994, la revista Intramuros es dedica als gèneres de la biografia, l’autobiografia i les memòries. Publica escrits testimonials d’autors espanyols i internacionals. És pionera en el seu gènere.

http://www.lletres.net/pla/QG/
El bloQG presenta El quadern gris de Josep Pla en format blog per iniciativa de l’associació Xarxa de Mots. Una experiència de lectura en comú al cap de noranta anys de la primera data del Quadern.

http://www.viatgeaddictes.com/llibres.php#top
Tria de llibres de viatges o relacionats amb el món del viatge. No pretén ser una llista exhaustiva, ni erudita.

http://web.ua.es/literatura_autobiografica/
Grup de Recerca de Literatura Contemporània de la Universitat d’Alacant dedicat als gèneres autobiogràfics. Té entre els mèrits principals haver organitzat uns quants simposis de literatura autobiogràfica.

http://blogs.brown.edu/croniques/1993/08/03/236/
Pàgina que dona accés al llibre d’Enric Bou Papers privats. Assaig sobre les formes literàries autobiogràfiques.

 

Diaris/ dietaris

 • Fuster, Joan. Obres completes, I (Nova edició): Poesia, aforismes, diari, vinyetes i dibuixos. Barcelona: Edicions 62, 2002.
 • Gimferrer, Pere. Dietari complet, I (1979-1980). Obra catalana completa, 2. Introducció de J.M. Castellet. Barcelona: Edicions 62 (Clàssics catalans del segle xx), 1995.
 • Kafka, Franz. Obras completas II. Diarios. Edició de Jordi Llovet. Barcelona: Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 2000.
 • Manent, Marià. Dietaris. Obres completes, I. Edició de D. Sam Abrams. Barcelona: Edicions 62 (Clàssics catalans), 2000.
 • Mansfield, Katherine. Diario. Traducció d’Aránzazu Usandizaga. Barcelona: Lumen, 2008.
 • Nin, Anaïs. Incesto: Diario amoroso (1932-1934). Madrid: Siruela, 2006.
 • Pavese, Cesare. L’ofici de viure. Diari 1935-1950. Traducció de Bonaventura Vallespinosa. Barcelona: Anagrama (Textos, 1), 1969.
 • Pijoan, Joaquim. Diari del pintor JP. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2007.
 • Pla, Josep. Notes per a un diari 1966. Barcelona: Destino (El Dofí), 1986.
 • Valéry, Paul. Cuadernos (1894-1945). Edició d’Andrés Sánchez Robaya. Barcelona: Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 2007.

 

Epistolaris

 • [Alcoforado, Mariana.] Cartes d’amor de la monja portuguesa. Traducció d’Anna Casassas. Barcelona: Angle Editorial, 2006.
 • Izquierdo, Paula. Cartas de amor salvaje(s). Madrid: Aguilar, 2000.
 • Kafka, Franz. Carta al pare. Traducció de Ricard Torrents. Vic: Eumo Editorial, 1989.
 • Leveroni, Rosa; Soldevila, Ferran. Cartes d’amor i d’exili. A cura d’Abraham Mohino i d’Enric Pujol. Barcelona: Viena, 2009.
 • Riba, Carles. De casa a casa. Tria de cartes. A cura de Carles-Jordi Guardiola. Barcelona: Edicions 62, 2007.
 • Rilke, Rainer Maria. Cartes a un poeta jove. Traducció de Ramon Farrés. Barcelona: Angle Editorial, 2008.
 • Salinas, Pedro. Cartas a Katherine Whitmore. Edició i pròleg d’Enric Bou. Barcelona: Tusquets Editores, 2002.
 • Trousson, Raymond. Romans de femmes du xviiie siècle. París: Éditions Robert Laffont, 1996.
 • Wilde, Oscar. De profundis: epistola. In carcere et vinculis. Traducció de Jordi Larios. Barcelona: Quaderns Crema, 1996.

 

Autobiografies, memòries i confessions

 • Auster, Paul. La invenció de la solitud. Traducció de Marc Rubió. Barcelona: Edicions 62, 2000.
 • Berger, John. Y nuestros rostros, mi vida, breves como fotos. Traducció de Pilar Vázquez Álvarez. Madrid: Hermann Blume, 1984.
 • Bergman, Ingmar. Linterna màgica. Traducció de Marina Torres i Francisco Urix. Barcelona: Tusquets Editores, 1995.
 • Cardoso Pires, José. De Profundis. Traducció de Carlos Manzano. Barcelona: Libros del Asteroide, 2006.
 • Cellini, Benvenuto. Vida. Traducció de Loreto Busquets. Barcelona: Curial Edicions Catalanes, 1979.
 • Dalí, Salvador. Vida Secreta. Traducció de Bartomeu Bardagí. Barcelona: Empúries, 1993.
 • Espinàs, Josep M. Temps afegit. Com un autoretrat. Barcelona: La Campana, 2001.
 • Franquesa, Teresa. Matèria viva. Barcelona: Proa (Beta, 202), 2009.
 • Fullat, Octavi. La meva llibertat. Barcelona: Angle Editorial, 2006.
 • La meva veritat. Barcelona: Angle Editorial, 2008.
 • La meva bellesa. Barcelona: Angle Editorial, 2010.
 • Kertész, Imre. Jo, un altre. Traducció d’Eloi Castelló. Barcelona: Quaderns Crema, 2005.
 • Montaigne, Michel. Assaigs. Traducció de Vicent Alonso. Barcelona: Proa, 2008.
 • Rodoreda, Mercè. Autoretrat. Edició de Mònica Miró i d’Abraham Mohino. Barcelona: Angle Editorial, 2008.
 • Rousseau, Jean-Jacques. Les confessions. Traducció de Jaume Fuster i Joan Casas. Barcelona: Edicions 62 (MOLU, 42), 1985.
 • Sagarra, Josep M. Memòries. Barcelona: Edicions 62 (MOLC, 58), 1981.
 • Sartre, Jean-Paul. Els mots. Traducció de J. M. Corredor. Barcelona: Proa, 1989.
 • Stendhal. Vida de Henry Brulard. Traducció de Juan Bravo. Madrid: Alfaguara, 2004.
 • Vilallonga, Llorenç. Falses memòries de Salvador Orlan. Barcelona: Club Editor, 1982.

 

Biografies i retrats literaris

 • Aub, Max. Jusep Torres Campalans. Barcelona: Lumen (Palabra en el tiempo, 64), 1970.
 • Capote, Truman. Retrats. Traducció de Francesc Rovira. Barcelona: Angle Editorial, 2009.
 • Gibson, Ian. La vida excessiva de Salvador Dalí. Traducció de Xavier Pàmies. Barcelona: Empúries (Narrativa, 80), 1998.
 • Lord, James. Retrato de Giacometti. Traducción de Amaya Bozal. Madrid: La balsa de la Medusa, 2002.
 • Murià, Anna. Crònica de la vida d’Agustí Bartra. Barcelona: Pòrtic (Vides i memòries, 5), 1990.
 • Porcel, Baltasar. Grans catalans. Barcelona: Proa (OCBP, 6), 1994.
 • Stach, Reiner. Kafka. Los años de las decisiones. Traducció de Carlos Fortea. Madrid: Siglo XXI, 2003.

 

Aforismes

 • Argullol, Rafael. El caçador d’instants. Quadern de travessia 1990-1995. Barcelona: Edicions Destino, 1996.
 • Canetti, Elias. La província de l’home. Notes 1942-1972. Traducció de Ramon Monton. Barcelona: 62 (MOLU/sXX, 66), 1992.
 • Chillida, Eduardo. Preguntes, Aromes i Pensaments, d’Eduardo Chillida, dins «Els Marges», núm. 73 (primavera 2004).
 • Fuster, Joan. Consells, proverbis, insolències, dins Indagacions i propostes. B.: 62 (MOLC, 53), 1981.
 • Kafka, Franz. Aforismes de Zürau. Edició a cura de Roberto Calasso. Traducció de Feliu Formosa. Barcelona: Arcàdia, 2005.

 

Llibres de viatges

 • Forster, Edward Morgan. Faros i Farelló: una evocació d’Alexandria. Traducció de Manuel Forcano. Barcelona: Proa, 2002.
 • Goethe, Johann Wolfgang. Viatge a Itàlia. Traducció i notes de Rafael M. Bofill. Barcelona: Columna, 1996.
 • Ibn Battuta. Els viatges. Traducció de Margarita Castells i Manuel Forcano. Barcelona: Proa (A tot vent, 430), 2005.
 • Lévi-Strauss, Claude. Tristos tròpics. Traducció de Miquel Martí i Pol. Barcelona: Anagrama (Textos, 4), 1969.
 • Magris, Claudio. El Danubi. Traducció d’Anna Casassas. Barcelona: 1984, 2002.
 • Pla, Josep. De l’Empordanet a Andorra. Barcelona: Destino (El dofí), 1989.
 • Sagarra, Josep M. de. La ruta blava, dins Obres completes. Prosa, Barcelona: Selecta (Perenne, 22), 1967.
 • Xammar, Eugeni. La Rússia d’avui, dins Periodisme. Barcelona: Quaderns Crema, 1989.
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Importante

 • Este servicio NO te compromete a matricularte en ningún curso.
 • Este servicio NO implica ningún tipo de reserva de plaza para ningún curso.
 • La única finalidad de este servicio es cuando se abra el periodo de matriculación para el curso que hayas escogido, te enviaremos un correo electrónico como recordatorio.
Puedes consultar información sobre la gestión de datos personales en Política de privacidad
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios
*escribe aquí las dudas que tengas sobre este curso
Puedes consultar información sobre la gestión de datos personales en Política de privacidad