Redacció i estil -virtual-

 • 45h
 • VT  CURSOS VIRTUALES 
 •      Oriol Gálvez /
 •    Este curso se imparte en: Catalán
 •    Los ejercicios se pueden entregar en: Catalán

Precio curso :

Si participas en línea
635,00 €

(Esta modalidad de inscripción no requiere ser socio del Ateneu Barcelonès)

 Consulta los descuentos y las formas de pago disponibles (aquí >>)

La formación virtual Redacción y estilo te permitirá, en solo cuatro meses, mejorar la puntuación, enriquecer el léxico y corregir la gramática de tus textos –ya sean narrativos, periodísticos o de cualquier otra índole– mediante un método efectivo y moderno, propio de la Escuela de Escritura.


 • Precio del curso con 5% de descuento (si formas parte de alguna de nuestras entidades colaboradoras) ►603,25 €

 

Lee aquí el fragmento de una unidad didáctica (PDF) >>>

Grupos de cursos de la edición actual

 

Oriol Gálvez

Grupo Sinera
CURSOS VIRTUALES
Virtual
Fecha de inicio: 29/01/2024

Ediciones de este curso

 • enero-mayo
(Fes clic al signe "+" per veure el contingut de cada unitat)
 
 1. En què consisteix “comunicar”? El text: característiques generals
 2. Unitat temàtica. Tesis o idea principal i objectiu. Progressió i ordre. Modalitats textuals
 3. El text narratiu. El verb: transcurs temporal i moviment. Descripció de l’acció: què, com, on i quan
 4. El text descriptiu. El nom que donem a les coses i les coses que anomenem. La potència de l’adjectiu precís. Verbs que descriuen. L’objectivitat de les xifres. El poder de la suggestió: metàfores i comparacions. L’ordre visual
 5. El text dialogat. Verbs de dicció, acotacions i fragments narratius intercalats. Els textos expositius i argumentatius
 1. L’oració. Elements constitutius de l’oració. Complexitat i longitud. Ordre dels elements. Relació entre oracions
 2. El paràgraf. La longitud del paràgraf. Tipus de paràgraf. El paràgraf en l’obra narrativa. Baules d’una cadena. El paràgraf en l’escena: composició i relació
 1. El punt
 2. La coma
 3. El punt i coma
 4. Els dos punts
 5. Els punts suspensius
 6. El guió llarg
 7. Els parèntesis i els claudàtors
 8. Els signes d’interrogació i exclamació
 9. Les cometes
 10. Reflexions sobre puntuació literària
 1. Ens asseiem a escriure
 2. Assumim el control. Formulem el tema, la idea principal i l’objectiu. Explorem i generem continguts. Relacionem els conceptes o paraules clau. Aprofundim
 3. Ens plantegem to, gènere i extensió
 4. Escrivim esbós o primera versió
 1. Generalitzar o concretar
 2. Un art seqüencial: la imaginació del lector. Paraules amb poder de suggestió
 3. Variació i riquesa expressiva. Repetició de paraules
 4. El context i el significat de les paraules
 1. “Per” o “per a “? “
 2. El que” o “el qual”?
 3. “Sinó” o “si no” “
 4. El truco” o “Li truco”?. El règim pronominal d’alguns verbs
 5. Locucions prepositives o conjuntives dubtoses
 6. Errors freqüents
 7. El relatiu neutre
 8. Els pleonasmes
 9. Canvi i caiguda de preposicions que introdueixen complements d’objecte
 10. El gerundi copulatiu
 1. Què són els registres?
 2. No parlem sempre igual. Transmetre informació i produir emocions no és el mateix
 3. Les veus dels nostres personatges
 4. Escriure variat
 1. Com jugar amb els sons: l’al·iteració i la cacofonia
 2. Com jugar amb el significat: la metàfora, la sinestèsia i l’oxímoron
 3. Com jugar amb la sintaxi: l’enumeració i la hipàl·lage
 4. L'estil de Mercè Rodoreda
 5. L'estil de Pere Calders

-----------

Llegeix aquí el fragment d'una unitat didàctica del curs (PDF) >>>

-----------

 • Aprofundir en l'estudi de les eines gramaticals i estilístiques de l'escriptor per treure'n el màxim profit
 • Capacitar l'alumnat perquè detecti i elimini les errades gramaticals i estilístiques que pugui cometre
 • Dotar l'alumnat dels recursos retòrics suficients perquè pugui començar a construir un estil propi
 • La formació, de quatre mesos de durada, es divideix en vuit quinzenes didàctiques.
 • En cada quinzena l’alumne rep una unitat didàctica amb el contingut teòric corresponent, així com les pautes per exercitar l’aspecte teòric tractat.
 • Metodologia per al lliurament dels exercicis: qui sigui alumne de l'Escola d'Escriptura té la possibilitat d'enviar els textos elaborats als seus respectius cursos (ja sigui Narrativa, Novel·la o Conte) a aquesta formació virtual Redacció i estil, text que serà sotmès pel professorat a una correcció estilística integral. Qui no estigui participant d'una altra formació de l'Escola pot enviar qualsevol text narratiu produït recentment, o bé pot seguir la pràctica proposta pel professorat. La pauta d'exercicis no estarà necessàriament vinculada al contingut teòric de la quinzena en curs. En qualsevol dels casos, l'alumne haurà de respectar l'extensió d'exercicis establerta pel professorat.
 • Cada unitat didàctica conté, a banda de la teoria corresponent, un glossari, enllaços relacionats i recomanacions de lectura.
 • L’alumne té deu dies per elaborar el seu exercici. En acabar la quinzena didàctica, el professorat enviarà les seves correccions mitjançant les anotacions al document original, juntament amb un vídeo de cinc minuts en el qual assenyala les mancances i virtuts del text enviat.
 • De manera opcional, l’alumne també pot exercitar la tècnica tractada en la quinzena amb les altres dues eines de les que disposa: un qüestionari interactiu i un exercici autocorregit.
 • Durant tota la quinzena, l’alumne podrà efectuar consultes al professorat en els diferents fòrums disponibles. Així mateix, també podrà participar en les activitats quinzenals de xat.
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Importante

 • Este servicio NO te compromete a matricularte en ningún curso.
 • Este servicio NO implica ningún tipo de reserva de plaza para ningún curso.
 • La única finalidad de este servicio es cuando se abra el periodo de matriculación para el curso que hayas escogido, te enviaremos un correo electrónico como recordatorio.
Tienes que aceptar la política de privacidad. Puedes consultar información sobre la gestión de datos personales en Política de privacidad
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios
*escribe aquí las dudas que tengas sobre este curso
Tienes que aceptar la política de privacidad. Puedes consultar información sobre la gestión de datos personales en Política de privacidad