Redacció i millora de textos

 • 20h
 •      Jordi Garcia /
 •    Este curso se imparte en: Catalán
 •    Los ejercicios se pueden entregar en: Catalán

Precio curso :

 Consulta los descuentos y las formas de pago disponibles (aquí >>)

Formación destinada a todas aquellas personas que quieran mantener y mejorar el nivel y el hábito de escritura adquirido en otros cursos o de manera personal. La programación se adaptará a las necesidades prioritarias del alumnado según los intereses literarios/no literarios que se presenten.

Grupos de cursos de la edición actual

 

Ediciones de este curso

 • febrero-marzo
 • mayo-junio

1. Tipologies textuals

a) Textos literaris

b) Textos no literaris

2. Les propietats textuals

a) Coherència: tema central, informació necessària, ordenació precisa.

b) Cohesió intraoracional i interoracional: connectors textuals, signes de puntuació, manteniment dels referents, repetició o substitució lèxica, substitució pronominal.

c) Adequació: classe de document/text, els registres

d) Correcció: vulgarismes, barbarismes

3. L’estilística

Què és l’estil? Com arribar a l’estil personal?

4. La precisió lèxica

a) La tria: escollir paraules no és un acte gratuït, sinó que ha de ser absolutament conscient.

b) Locucions verbals i frases fetes.

c) Manlleu, habilitació i sentit figurat.

d) Relacions entre significats i significants.

e) Camp semàntic i camp associatiu.

f) L’ambigüitat I els equívocs interlingüístics

g) L’ús dels diccionaris.
 

Es pretén que l’alumne prengui consciència de la importància de tota una sèrie d’elements a l’hora de construir textos eficaços, tant si són literaris com si no ho són. A tall d’exemple, no fora agosarat dir que una bona idea, una bona història, un bon argument assagístic, o un bon esborrany de poema es poden malmetre a causa d’un domini deficient de la llengua, d’un registre poc adequat, o d’un lèxic imprecís.
 

 • Aquesta formació s’imparteix en català.
 • L'alumne lliurarà els exercicis en català.
 • A partir de la producció de textos propis, l’alumnat s’encararà a les qüestions fonamentals de la llengua: ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic.
 • L’alumnat s’haurà d’habituar a interrogar-se contínuament sobre qüestions lingüístiques, i haurà d’aprendre a reflexionar sobre la llengua, a desconfiar-ne, a plantejar-se’n dubtes i a manejar les eines que l’ajudaran a resoldre’s.
 • Pretenem inculcar l’hàbit de la revisió contínua del text. Cal entendre que una primera redacció mai no serà la definitiva.
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios

Importante

 • Este servicio NO te compromete a matricularte en ningún curso.
 • Este servicio NO implica ningún tipo de reserva de plaza para ningún curso.
 • La única finalidad de este servicio es cuando se abra el periodo de matriculación para el curso que hayas escogido, te enviaremos un correo electrónico como recordatorio.
Tienes que aceptar la política de privacidad. Puedes consultar información sobre la gestión de datos personales en Política de privacidad
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios
*escribe aquí las dudas que tengas sobre este curso
Tienes que aceptar la política de privacidad. Puedes consultar información sobre la gestión de datos personales en Política de privacidad